CAS Source Index (CASSI) Search Result

Displaying Record for Publication: Jingxi Shiyou Huagong Jinzhan

Entry TypeActive Serial
TitleJingxi Shiyou Huagong Jinzhan
Abbreviated TitleJingxi Shiyou Huagong Jinzhan
Translated TitleAdvances in Fine Petrochemicals
CODENJSHJBI
ISSN1009-8348
Language of TextChinese
Summaries InChinese, English
History2000+
Publisher NameJinling Fengongsi Qingbao Danganshi, Zhongguo Shiyou Huagong Gufen Youxian Gongsi, Jingxi Shiyou Huagong Keji Qingbao Zhongxinzhan
Alternate Title(s) Advances in Fine Petrochemicals
Ching Hsi Shih Yu Hua Kung Chin Chan
Abbreviated Alternate Title(s) Adv. Fine Petrochem.
Ching Hsi Shih Yu Hua Kung Chin Chan
Disclaimer