CAS Source Index (CASSI) Search Result

Displaying Record for Publication: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Neft i Gaz

Entry TypeDiscontinued Serial
TitleIzvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Neft i Gaz
Abbreviated TitleIzv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz
Translated TitleBulletin of the Institutions of Higher Education, Petroleum and Gas
CODENIVUNA2
ISSN0445-0108
Language of TextRussian
Summaries InRussian
Historyv1 n1 1958-1993?
Publication NotesDisc
Publisher NameAzerbaidzhanskaya Gosudarstvennaya Neftyanaya Akademiya
Alternate Title(s) Neft i Gaz
Abbreviated Alternate Title(s) Neft Gaz
Disclaimer