CAS Source Index (CASSI) Search Result

Displaying Record for Publication: Hangzhou Daxue Xuebao, Ziran Kexueban

Entry TypeChanged Title Serial
TitleHangzhou Daxue Xuebao, Ziran Kexueban
Abbreviated TitleHangzhou Daxue Xuebao, Ziran Kexueban
Translated TitleJournal of Hangzhou University, Natural Science Edition
CODENHHHPD7
ISSN0253-3618
Language of TextChinese
Summaries InChinese, English
History19??-v26 n1 Jan. 1999
Publisher NameHangzhou Daxue Xuebao Bianjibu
Successor Title NoteChanged to
Successor Title(s)Zhejiang Daxue Xuebao, Lixueban
Alternate Title(s) Hang-chou Ta Hsueh Hsueh Pao, Tzu Jan K'o Hsueh Pan
Journal of Hangzhou University, Natural Science Edition
Abbreviated Alternate Title(s) Hang-chou Ta Hsueh Hsueh Pao, Tzu Jan K'o Hsueh Pan
J. Hangzhou Univ., Nat. Sci. Ed.
Disclaimer