CAS Source Index (CASSI) Search Result

Displaying Record for Publication: Weisheng Yanjiu

Entry TypeActive Serial
TitleWeisheng Yanjiu
Abbreviated TitleWeisheng Yanjiu
Translated TitleHygiene Research
CODENWEYAEM
ISSN1000-8020
Language of TextChinese
Summaries InChinese, English
Historyv1 Jan. 1972+
Publication NotesAvail. from Internet at URL: https://wsyj.cbpt.cnki.net/
Publisher NameZhongguo Jibing Yufang Kongzhi Zhongxin, Yingyang Yu Jiankang Suo, Weisheng Yanjiu Bianjibu
Alternate Title(s) Wei Sheng Yen Chiu
Journal of Hygiene Research
Abbreviated Alternate Title(s) Wei Sheng Yen Chiu
J. Hyg. Res.
Disclaimer